Temizlik ve Hijyen

 

Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü ve Temizliğin Önemi
 

Gelişen teknolojilerin getirdiği ulaşım kolaylıkları sayesinde artık herkes daha kolay ve daha hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gidebiliyor. Bu durumun olumlu yanları olmasına rağmen eskiden sadece bazı ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıkların kolaylıkla yayılabiliyor ve hiç umulmadık bir yerde karşımıza çıkabilmesi gibi olumsuzlukları da bulunmaktadır.
 
Bütün bu durumlar göz önüne alındığında bir çok alanda olduğu gibi Diş hekimliğininde de modern enfeksiyon kontrolleriyle kullanılmak zorundadır. Önemli olan, diş tedavinizden önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalığın tedaviden sonra da sizde bulunmamasıdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

 
 

Enfeksiyon Kontrolü İçin Neler Yapılıyor?
 

Diş Kliniklerinde ve dişhekimi muaynehanelerinde "temiz ve sağlıklı tedavi ortamını" sağlayabilmek için gerekli olan sterilizasyon işlemlerini her seferinde  tekrarlanmaktadır.

Kliniklerinde, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinde bütün dünyaca kabul edilen standart prosedürleri uygulanması gereklidir.
 
Ayakkabılar için Galoş kullanımı: Sokaklarda atılan çöpler veya yerlere tükürülmeden dolayı oluşan mikropları sizin veya
 bir yakınınızıntedaviolacağı kliniklere taşımak istenmediğimizden, dolayı galoş giyilmesini öneriyoruz. Diş hekimliği muayenehanelerindeki personel ise sadece muayenehane ortamında kullandıkları ayakkabıları kullanmaktadırlar.
 
Hasta Önlüğü: Tedavi sırasında elbiselerinize kan ve tükürük aracılığıyla bakterilerin geçişini engeller.
 
Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı: Tedavi sırasında elbiselerinize kan ve tükürük aracılığıyla bakterilerin geçişini engeller.
 
Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullanılan birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmektedir. Steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamaktadır. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar.
 
Autoclave (Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz Sterilizatöre yerleştirilemeyen aletler için kullanılmaktadır. Autoclave ile daha hızlı, daha fazla ve daha güvenilir sterilizasyon sağlandığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir. Normalde kuru sıcak hava sterilizatörü yerine öncelikle tercih edilmesi tavsiye edilir.
 
Disposible (Tek Kullanımlık) Aletler: Muayenehanelerde Diş hekimliğine özel, tek kullanımlık enjektörler kullanılmaktadır. Bu enjektörlerde kullanılan iğneler, anestetik solüsyonlar, hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki tükürük ve kanı emen alet uçları başta olmak üzere irili ufaklı bir çok malzeme tek bir hastada kullanılmakta ve sonra atılmaktadır.
 
Dezenfektan sprayler ve solüsyonlar: Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler yardımıyla temizlenip, baş konulan kısımdaki koruyucu örtü değiştirilmektedir. Ayrıca hastalarda kullanılan aletler sıcak hava sterilizasyonundan, laboratuardan gelen her tür protez hasta ağzına değdirilmeden, hastalardan alınan ölçü ve bu ölçülerden elde edilen alçı modeller (Teknik elemanları korumak amacıyla) laboratuara gönderilmeden önce muhakkak dezenfektan solüsyonlarda bekletilmelidir.
 
Kullanılan Malzemenin Atılması: Kullanılan iğne uçları kırılıp bir şişe içerisinde biriktirilerek, cam ve plastik malzeme ayrı ayrı poşetlenerek, amalgam dolgu artıkları (içeriğindeki cıva buharının ortama yayılmasını engellemek amacıyla) su içerisinde ağzı kapalı şişelerde biriktirilerek ortadan kaldırılmaktadır.
 
Anamnez (Hastanın Tıbbi Hikayesi): Her hastanın ilk muayenesinde genel sağlık durumuna yönelik çeşitli sorular yöneltilmektedir. Geçirmiş olduğu veya halen bulunan bir hastalık, aile büyüklerinde de bulanan bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ilaç veya gıda alerjisi gibi şikayetler, kanama problemi vs., yapılacak tedavi şekli ve kullanılacak ilaçlar konusunda diş hekimini yönlendirecektir.
 
Sizin hiç önemsemediğiniz bir hastalığınız, diş hekiminiz için (tedaviniz ve kullanılacak malzemeler bakımından) çok önemli olabilir.Dişhekiminizi İlk ziyaretiniz değilse ve hekime gitmediğiniz zaman dilimi içerisinde sağlık durumunuzda bir değişiklik oluştuysa, onu uyarmayı unutmamalısınız. Konuya vereceğiniz önem ve ciddiyetin hem sizi hem başkalarını koruyacağını düşünmelisiniz.
 
Doğal olarak sayılan tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, daha fazla vakit ve para harcanmasını gerektirmektedir. Ancak, diş hekiminiz tüm buönlemleri tedavi fiyatlarını arttırmak amacıyla değil, gerçekten gerekli oldukları için almaktadır. İnsan sağlığının değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Size sağlığınızın bir parçasını kazandırmaya çalışırken, başka bir parçasını kaybetmenize neden olamayız. Daha iyi ve daha temiz bir dünyada, sağlıklı bir yaşam için, tüm bu önlemleri anlayışla karşılayacağınıza ve belki de daha fazlasını isteyeceğinize inanıyoruz.
 
Dişhekimliğinde yaygınlaşan "Digital Röntgen" veya "Digital X-Ray"ler de hastaları, hekimi ve kliniklerde çalışan personeli korumanın ayrı biryoludur. Bu şekilde el değmeden bilgisayar ekranında gördüğümüz filmleri saklamak için ayrı bir prosedür uygulamamaktayız.