TME Bozuklukları

Çene eklemi kafatası ile alt çene kemiğinin birleştiği yerde, kulağın hemen önünde yer alan küçük bir eklemdir. Alt çenenin hareket ve işlevlerini yapmasına izin verir. 

 

Çene eklemi rahatsızlıklarının değişik belirirleri vardır. Hastalar genellikle,  kulak ağrısı, bas ağrısı ve ağızlarını yeterince açamadıklarından şikayetçidirler Bunun yanında ağız açıp kapama sırasında çıkan seslerden ve ağrıdan da şikayetçi olabilirler. Burada belirlenmesi gereken rahatsızlığın nedenidir.

 

 

TME Anatomisi       


TME (Kiefergelenk;Temporomandibular Joint)
Temporomandibular eklem (TME),  çiğneme sisteminin en önemli bölümünü oluşturur. TME, Mandibula kondili ile temporal kemiğin mandibular fossası arasında yer alır.Bu iki kemik yapı arasında yoğun fibröz dokudan oluşan ve eklem boşluğunu alt ve üst olmak üzere iki bölüme ayıran "artikular disk" bulunmaktadır.

 

TME, dişlerdeki okluzal temaslar ile oluşan rijit kapanışa sahip vücudun tek eklemidir. Dişlerdeki bu ilişkideki problemler eklemdeki  rahatsızlıklarının  da sebebidir.  TME rahatsızlıkları, iki gruba ayırabiliriz.

 

Eklem içi (intrakapsülar)
Eklem dışı (ekstrakapsülar)


Eklem içi rahatsızlıkların bir grubu olan iç yapı bozuklukları (Internal Derangements); artikuler disk - mandibular kondil - artikular fossa ve eminens arasındaki anormal pozisyonel ve fonksiyonel ilişkiden kaynaklanır. Eklem ağrısı, eklemde ses, çene hareketlerinde kısıtlanma vaya kilitlenme ile kendini gösterir.

 

TME iç yapı rahatsızlıklarından, disk -  kondil ilişkisindeki bozukluklar en sık karşılaşılan klinik problemlerdendir.

 

Eklem diskinin konile göre önde konumlandığı durumlar diskin "redüksiyonlu" ve "redüksiyonsuz" öne yer değiştirmesi olarak adlandırılır. Ağız açma ve kapama sırasında ses (resiprokal klik) redüksiyonlu disk yer değiştirmesinin; kısıtlı hareket ise redüksiyonsuz disk yer değiştirmesinin klinik bulgusudur.

 

Disk redüksiyonlu yer değiştirdiği vakalrda ağız kapalı iken öne yer değiştirmiş olan dik açma hareketinin belli noktasında kondil tarafından yakalanarak maksimum açıklığa kadar bu ilişki korunur. Kapama hareketinde ise kondil - disk ilişkisi tekrar bozulur, disk önde kalırken kondil üstte ve geride (posterior-süperior) konumlanır.

 

Diskin redüksiyonsuz öne yer değiştirmesi (closed - lock) disk - kondil ilişkisinin daimi olarak değiştiği durumdur. Disk kondile göre genellikle öne ve mediale yer değiştirmiştir ve çene fonksiyonlarının tüm aşamalarında kondil normal hareketlerini engellemektedir. Ağız açma hareketinde yalnızca rotasyon meydana gelmektedir.


 
 
 
 
TME Düzensizlikleri


Temporomandibular eklem (TME) Düzensizlikleri, çapraz kapanış ve açık kapanış (open bite) gösteren bireylerde daha sık rastlanmaktadır.
Dental aşınmalar, derin kapanış, retrüziv konumda unilateral diş kontakları da TME düzensizliklerine neden olmaktadır.
 

Çene hareketlerinizde ağrı ve klik sesi hissediyorsanız bir sorununuz var demektir. Bu sorun daha kötü durumlara yol açmadan erken teşhis ve tedavi edilmelidir. Buradaki ekleme ait hastalıkların tamamen tedavisi zordur ve zaman gerektirmektedir. Bu hastalıklar dişlerinizi gıcırdatmak ve çene kaslarınızı yormak, travma, böcek sokması ve ağzın aşırı açılması gibi pek çok sebebe bağlı olabilir.

 

Çene ekleminiz sizin için bir sorun mu?

 

Sorununun kaynağının eklemde olup olmadığını anlamak için:

* Diş sıkma ve diş gıcırtısı var mı?

* Sabahları boyun kaslarınızda ağrı

* Sık sık baş ağrınız olur mu? Ağrınız dişlerinizi sıktığınızda daha kötü hale gelir mi?

* Stres ağrınızı daha kötü bir hale getiriyor mu?

* Ağzınızı açtığınızda çenenizde, patlama, gıcırdama, takılma olur mu?

* Esnerken veya yemek yerken ağzınızı açmanız ağrılı ve güç mü?

* Hiç boynunuzu ,başınızı, çenenizi incittiniz mi?

* Diğer eklemlerinizde problem var mı

* Yemek esnasında ısırırken zorlanır mısınız?

* Zaman zaman dişlerinizin kapanmasında farklılıklar oluyor mu?

* Yemek yerken veya koparırken ön dişlerinizi kullanmanız zor mudur?

* Dişleriniz hassas mı, aşınmış mı, kırık mı veya sallanıyor mu?

 

Evet cevapları çoksa büyük ihtimalle çene eklemi hastalığına sahip olduğunuzu gösterir..