Gömük Dişler

 

Gömük Dişler

Sürme zamanı geldiği halde, diş dizisinde yer almayarak mukoza veya kemik altında kalan dişlere gömük dişler denir.

Gömük kalmış dişler hastanın protez kullanımına bağlı olarak gelişen bası nedeniyle sonraki dönemlerde de sürme eğilimi gösterebilirler.

Gömük Dişler

Dişler Neden Gömük Kalırlar?


Uzun süren iltihapların dişin üzerindeki mukozayı kalınlaştırması
Komşu dişlerin baskısı
Kemiğin çok yoğun olması
Anormal pozisyonlar
Çenede yer darlığı
Daimi dişlerin etrafında fazladan diş veya kistik oluşumların bulunması
Çene kemiğinde enfeksiyonlar
Süt dişlerinin gereğinden fazla ağızda kalması
Süt dişlerinin vaktinden önce kaybı
Genetik nedenler
Hamilelik döneminde anenin geçirmiş olduğu hastalıklar (kızıl, kızamık, suçiçeği gibi) ve kullanmış olduğu ilaçlar
Kansızlık
Tüberküloz
Damak yarıkları
Yirmi yaş dişleri (üçüncü büyük azı dişi veya akıl dişi) ağzımızda en son süren dişler olduğu için gömüklükleri en sık görülen dişlerdir.

Radyografik Değerlendirme
Gömülü dişin şeklinin, komşu anotomik boşluklara yakınlığının ve etrafında bir patolojik durumun olup olmadığının tespiti için radyografik değerlendirme gereklidir. Radyografik değerlendirme için periapikal, okluzal ve panoramik radyografiler kullanılmaktadır.

Gömük Dişler Gömük Dişler

 

Gömük Dişlerin Çekilmesini Gerektiren Durumlar Nelerdir?


Komşu dişlere zarar veren gömük dişler
Enfeksiyon riski oluşturan gömük dişler
Ortodontik tedaviye engel olan dişler
Kist ve tümör gibi patolojik oluşumlara neden olan veya bu oluşumların içinde bulunan gömük dişler
Fokal enfeksiyon odağı oluşturan gömük dişler
Nedeni bilinmeyen ağrılara(kulak ağrısı, çene eklemi ağrısı) neden olan gömük dişler
Ağız açıklığının kısıtlanmasına neden olan dişler
Kırık hattında bulunan gömük dişler

Gömük Dişerin Ameliyatı Sonrası Yapmanız Gerekenler


Tamponu yarım saat süre ile ısırın.
Ameliyatın yapıldığı gün boyunca ameliyat bölgenize dışarıdan soğuk uygulaması yapınız.
Ameliyatın yapıldığı gün boyunca sıcak yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
Ameliyatın yapıldığı gün boyunca sigara ve alkol kullanmayınız.
Ameliyatımn yapıldığı gün boyunca sıcak duş ve banyo yapmayınız.
Ameliyatın yapıldığı gün boyunca ağzınızı sıkça çalkalamayınız ve gargara yapmayınız.
Ameliyatı takiben 1 hafta süre ile ya da dikişleriniz alınana kadar ameliyat bölgenizi fırçalamayınız.
Hekiminizin size verdiği reçetedeki ilaçları ameliyatı takiben kullanmaya başlayınız.
Ameliyatı takiben iki gün ve daha fazla süre ağrının mevcudiyeti durumunda hekiminize başvurunuz.
Dikişlerinizin alınması için ameliyat gününden 1 hafta sonra kliniğimize geliniz.